Khổng Tước Minh Vương

Khổng Tước Minh Vương

Khổng Tước Minh Vương tên Phạn là Mahā-mayūra-vidya-rājñī (Đại Khổng Tước Minh Phi) dịch âm là Ma Ha Ma Du Lợi Du La Diêm. Lại có tên gọi là Kim DiệuKhổng Tước Minh Vương (Suvarṇābhāsasya mayūra-vidya-rājñaḥ)...
23199/10

Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

Khổng Tước Minh Vương
18/03/2015, 03:36:38 PM , Post by Administrator
Khổng Tước Minh Vương tên Phạn là Mahā-mayūra-vidya-rājñī (Đại Khổng Tước Minh Phi) dịch âm là Ma Ha Ma Du Lợi Du La Diêm. Lại có tên gọi là Kim DiệuKhổng Tước Minh Vương (Suvarṇābhāsasya mayūra-vidya-rājñaḥ)...

 Đức Phật kể lại tiền kiếp của mình từng là chim công vàng sống trên đỉnh núi. Mỗi sáng trước khi đi tìm mồi, chim công đậu trên đỉnh núi nhìn về phía mặt trời và tụng bài chú. Buổi chiều về, trước khi vào tổ, chim công lại đậu trên đỉnh núi nhìn về phía mặt trời và tụng bài chú. Đã có nhiều thợ săn đặt bẫy bắt chim công, nhưng do oai lực của bài chú chim công không thể rơi vào bẫy. Mãi về sau, hôm nọ vào sáng sớm, chưa kịp trì chú thì công vàng đã bị một công mái - do một thợ săn sắp đặt - quyến rũ và bị rơi vào bẫy. Thợ săn mang chim công về cho vua.

Chim công đã kể cho vị vua này nghe tiền kiếp của mình cũng từng là một vị vua. Để xác thực lời nói, chim công bảo rằng bên dưới hồ nước của hoàng cung trước có chôn một cỗ xe và bảo vua đào lên sẽ rõ. Mọi việc sau đó đúng như lời chim công nói và vua đã thả chim công trở về núi. Theo truyền thống Phật giáo Theravada, sáng sớm khi mặt trời mọc thì trì tụng phần đầu của bài chú, buổi chiều khi mặt trời lặn thì trì tụng phần sau.

Công năng của bài chú được tin rằng sẽ giúp tránh được những hiểm họa và cạm bẫy, còn nếu bị rơi vào cạm bẫy thì sẽ được giải thoát an toàn.

Đến thế kỷ thứ IV thì bộ Kinh Đại Khổng Tước Minh Vương được hình thành, thuật lại câu chuyện Tôn Giả A Nan Đà (Ānanda) thấy vị Tỳ Kheo Toa Để (Svati) bị rắn cắn vào ngón chân sắp chết nên cầu xin Đức Phật cứu độ. Đức Phật liền chỉ dạy Tôn Giả A Nan Đà thọ trì Phật Mẫu Minh Vương Đại Đà La Ni sẽ cứu được Tỳ Kheo Svati. Lại hay trừ khử Quỷ Mỵ, sự độc hại, bệnh ác…để bảo hộ cho thọ mệnh được lâu dài.

Phần sau, ghi nhận tiền thân của Đức Phật Thích Ca là con chim công lông màu vàng kim (Kim Diệu Khổng Tước) do nhớ tụng Khổng Tước Minh Vương Chú mà được thoát khỏi ách nạn. Ngoài ra Kinh này còn nói tên gọi của chư Phật quá khứ, các vị Long Vương (Nāga-rāja), Dược Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa), Tỳ Xá Già (Piśāca), Tất Lệ Đa (Preta), Tinh Tú (Nakṣatra), Đại Tiên (Mahā-ṛṣī), Thần sông (Nadī-rājñī), Thần núi (Parvata-rāja), Đại Độc Dược…nhờ tụng Đà La Ni (Dhāraṇī) này mà xa lìa được tất cả sự sợ hãi và được Phước Đức.

Từ Bộ Kinh Mật Giáo nguyên thủy này mà tín ngưỡng Khổng Tước Minh Vương được truyền bá rất sớm đến các nước ở phương Đông và được xem là phương tiện cứu độ, giải trừ tất cả tai ách khổ nạn, đem lại sự an vui cho tất cả chúng sinh.

_Dựa vào tiền thân của Đức Phật trong đời quá khứ từng là con chim công tu hành Bồ Tát Hạnh nên Khổng Tước Minh Vương được xem là Thọ Dụng Thân (Saṃbhoga-kāya) hoặc là Đẳng Lưu Thân (Niṣyanda-kāya: Thân Phật biến hóa hiện ra hình đồng loại với chúng sinh trong 9 cõi: Địa Ngục (Nākara), Quỷ đói (Preta), súc sinh (Tiryañc, hay Paśu), A Tu La (Asura), người (Manuṣa), Trời (Deva), Thanh Văn (Śrāvaka), Duyên Giác (Pratyake-buddha), Bồ Tát (Bodhisatva) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi)

Theo sự tương truyền của Mật Giáo thì Khổng Tước Minh Vương là Đẳng Lưu Thân của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) biểu thị cho Bản Thệ Từ Bi Nhiếp Thủ và Đức Giáng Phục

Vào thuở khai Thiên lập Địa, Khổng Tước Minh Vương vốn là con chim công ngày đêm chuyên cần tu luyện, trải qua mấy ngàn năm thành tựu phép Ngũ Sắc Thần Quang. Sau đó được Bồ Tát Chuẩn Đề (Cuṅdhe) hóa độ. Để báo đáp công ơn này, con chim công phát nguyện theo Bồ Tát Chuẩn Đề tu hành và làm tòa cho Ngài ngồi. .)

Khi Đức Phật Thích Ca đắc Đạo thì Ngài bị con chim công nuốt vào trong bụng nên Ngài đã xẻ lưng chim công đi ra và ngồi trên ấy. Do từ bụng chim công đi ra nên con chim công được xem như là bà mẹ của Ngài. Từ đấy con chim công có tên gọi là Phật Mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát _Trong Pháp tu của Mật Giáo, dùng Khổng Tước Minh Vương làm Bản Tôn để tu thì xưng là Khổng Tước Minh Vương Kinh Pháp, lại xưng là Khổng Tước Kinh Pháp …là một trong bốn Đại Pháp của Mật Giáo.

Pháp Môn của Khổng Tước Minh Vương đối với việc lợi ích Thế Gian như: Hộ Quốc (bảo vệ đất nước), Tức Tai (dứt trừ tai nạn), cầu mưa, ngưng mưa, trừ bệnh, sống lâu, sinh sản an ổn…đều có hiệu nghiệm. Đương nhiên việc trọng yếu vẫn là dùng Tôn này làm nơi nương tựa để tu Pháp Xuất Thế Gian (Lokottara). Khử trừ các loại phiền não độc hại của nhóm tham, sân, si, mạn, nghi trong Tâm của chúng ta, khiến chúng ta hay viên mãn Bồ Đề của Trí Tuệ, mau chóng thành Phật Quả.

 Đại Khổng Tước Vương Thiên Bí Yếu Pháp ghi rằng: “Nếu lại có chúng sinh nguyện không có bệnh thì vẽ một tượng (Khổng Tước Minh Vương) tay phải cầm năm cọng lông đuôi chim công, tay trái để ngang trái tim cầm bánh xe vàng (Suvarṇacakra:Kim Luân), thân màu trắng, trụ tướng Từ Bi, ngồi trên con chim công. Nếu có chúng sinh trì niệm tượng này thì hay trừ trăm bệnh vạn não, sống lâu, nhìn thấy trăm mùa Thu, được lợi ích lớn, thân tâm an vui.
 
_Đàn Tràng Họa Tượng Pháp Thức (bản của Ngài Nghĩa Tịnh ) ghi là: “Bên trái tượng Phật, vẽ Ma Ha Du Lợi Thiên Thần màu trắng đỏ, mặc quần màu trắng, áo choàng vai, sợi dây trắng quấn quanh bắp tay. Thân có bốn cánh tay, các vật trang nghiêm đều dùng vàng mà làm, đứng ở trên hoa sen hoặc đứng ở trên tòa vàng. Bên phải: một tay cầm Dữu Tử (quả nho), một tay cầm hoa sen. Bên trái: một tay cầm quả Cát Tường (lớn như Cô Lâu màu đỏ vàng, phương này không có), một tay cầm ba cọng lông đuôi chim công”.
 
_Đại Khổng Tước Vương Thiên Bí Yếu Pháp (bản của Ngài Bất Không) ghi rằng: “Vẽ Đại Khổng Tước Thiên có một búi tóc trên đầu, trụ tướng Đồng Tử. Bên phải: tay thứ nhất cầm lông đuôi chim công, tay thứ hai cầm quả Cát Tường. Bên trái: tay thứ nhất cầm bánh xe vàng, tay thứ hai cầm đầu ngựa báu. Thân màu xanh, ngồi trên Khổng Tước Vương màu xanh, an trụ núi báu.

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết khác:

Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0