Đại Uy Đức Kim Cương Đàn Thành

Đại Uy Đức Kim Cương Đàn Thành

Đại Uy Đức Kim Cương tên Phạn là Diêm Mạn Đức Ca (Yamāntaka), ý là Bố Úy Kim Cương. Hán dịch là Đại Uy Đức Minh Vương.
16879/10

Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

Đại Uy Đức Kim Cương Đàn Thành
18/03/2015, 04:26:36 PM , Post by Administrator
Đại Uy Đức Kim Cương tên Phạn là Diêm Mạn Đức Ca (Yamāntaka), ý là Bố Úy Kim Cương. Hán dịch là Đại Uy Đức Minh Vương.

Trong Tạng Mật là tướng phẫn nộ của Văn Thù Bồ Tát, là Chủ Tôn của Tức Thân Thành Tựu của Vô Thượng Du Già Mật Tục Bộ. Các Giáo Phái đều coi trọng Đại Pháp này. Xưa kia là vị Hộ Pháp của Tổ Sư Tông Khách Ba, hiện nay là vị Hộ Pháp của Liên Sinh Hoạt Phật. 

_Đại Uy Đức Kim Cương có hình tướng rất đáng sợ, 9 khuôn mặt, 34 tay, 16 chân, co bên phải co, duỗi bên trái, cuốn dựng đầu lưỡi, nanh dài hung ác đáng sợ, lộ răng, trán dồ, tóc đỏ dựng đứng, râu lông mày như lửa, đội mão năm đầu lâu, dùng 50 cái đầu người còn tươi làm vòng hoa đeo ở cổ, dùng rắn màu đen quấn quanh nách, cốt luân cốt sức   

Mặt chính là mặt con trâu có hai cái sừng bén nhọn rất ư phẫn nộ, hai tay ôm Phật Mẫu, các bàn tay còn lại kết Kỳ Khắc Ấn đều cầm Pháp Khí.

16 bàn chân đạp lên: người, trâu, bò, lừa, lạc đà, chó, dê, cáo, chim thứu, chim kiêu, chim Anh Vũ, chim ưng, chim bằng, gà, chim hồng hạc… kèm đạp trụ trên Thiên Chúng của nhóm Phạm Thiên, Đế Thích, Thiên Nhập Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Lục Diện Đồng Thiên, Tà Dẫn Thiên, Nguyệt Thiên, Nhật Thiên

_Đại Uy Đức Kim Cương Minh Vương hay chế phục Rồng độc, chư Thiên kinh sợ, đối trị Diêm La Tử Ma, đoạn trừ các chướng.

.)Chín khuôn mặt của Đại Uy Đức Minh Vương biểu trưng cho 9 Bộ Khế Kinh của Đại Thừa

.)Hai cái sừng bén nhọn biểu thị cho Thắng Đế và Tục Đế

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết khác:

Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0