CÂU THẦN CHÚ CỦA 21 VỊ ĐỘ MẪU TARA

CÂU THẦN CHÚ CỦA 21 VỊ ĐỘ MẪU TARA

Theo truyền thuyết Phật giáo Tây Tạng, Đức đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát vì xót thương chúng sanh đã rơi lệ. Giọt lệ của Người đã hóa thành 21 vị Độ Mẫu.
8329/10

Top

 

 

Sản phẩm bán chạy

Mật Tông Tây Tạng

CÂU THẦN CHÚ CỦA 21 VỊ ĐỘ MẪU TARA
20/02/2019, 11:02:12 PM , Post by Administrator
Theo truyền thuyết Phật giáo Tây Tạng, Đức đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát vì xót thương chúng sanh đã rơi lệ. Giọt lệ của Người đã hóa thành 21 vị Độ Mẫu.

Theo truyền thuyết Phật giáo Tây Tạng, Đức đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát vì xót thương chúng sanh đã rơi lệ. Giọt lệ của Người đã hóa thành 21 vị Độ Mẫu.
Dưới đây là 21 câu thần chú của từng vị Độ Mẫu :


1. Lục Độ Mẫu. ( Tara xanh )
OM TARE TUTARE TURE SOHA


2. Cứu Tai Nạn Độ Mẫu.
OM BANZA TARE SARVA BIGANEN SHINDHAM KURU SOHA


3. Cứu Thủy Tai Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA LAM LAM BHAM
DZALA BHAYA SHINDHAMKURU SOHA


4. Cứu Địa Tai Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA BHAM BHAM
DZALA BHAYA SHINDHAM KURU SOHA


5. Cứu Hỏa Tai Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA RAM RAM DZALA
BHAYA SHINDHAM KURU SOHA


6. Cứu Phong Tai Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA YAM YAM DZALA
BHAYA SHINDHAM KURU SOHA


7. Tăng Phước Tuệ Độ Mẫu.
OM RATANA TARE SARVA LOKA JANA PITEYA
DARA DARA DIRI DIRI SHENG SHENG DZA DZAANJIA NA
BU SHENG KURU UM


8. Cứu Thiên Tai Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA EH EH MAHA
HANA BHAYA SHINDHAM KURU SOHA


9. Cứu Binh Tai Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA DIK DIK
DIKSHENA RAKSHA RAKSHA KURU SOHA


10. Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA RANDZA DUSHEN
DRODA SHINDHAM KURU SOHA


11. Cứu Đạo Nạn Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA DZORA BENDA
BENDA DRKTUM SOHA


12. Tăng Uy Quyền Độ Mẫu.
OM BEMA TARE SENDARA HRI SARVA LOKA WASHUM
KURU HO


13. Cứu Ma Nạn Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE SARVA DUSHING BIKANEN
BHAM PEH SOHA


14. Cứu Súc Nạn Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE SARVA HAM HAM DUSHING
HANA HANA DRASAYA PEH SOHA


15. Cứu Thú Nạn Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE SARVA HEH HEH DZALEH
DZALEH BENDA PEH SOHA


16. Cứu Độc Nạn Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE SARVA DIKSHA DZALA YAHA
RAHA RA PEH SOHA


17. Phục Ma Độ Mẫu.
OM GARMA TARE SARWA SHATDRUM BIGANEN MARA
SEHNA HA HA HEH HEH HO HO HUNG HUNG BINDA BINDA PEH


18. Dược Vương Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE SARVA DZARA SARVA DHUKKA
BRASHA MANAYA PEH SOHA


19. Trường Thọ Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE BRAJA AYIU SHEI SOHA


20. Bảo Nguyên Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE DZAMBEH MOHEH DANA METI
SHRI SOHA


21. Như Ý Độ Mẫu.
OM TARE TUTARE TURE SARVA ATA SIDDHI SIDDHI
KURU SOHA


Thần chú ở dưới thì bất kỳ ai thành tâm đọc tụng hàng
ngày sẽ vô cùng linh ứng với từng vị độ mẫu.
Để có tất cả tác dụng trên thì :
OM TARE TUTARE TURE SVAHA
Thần chú tara xanh , tôn chính trong 21 tôn Tara

Trong 21 vị Độ Mẫu thì Mật tông chọn pháp tu Bạch Độ Mẫu và Lục Độ Mẫu kiêm nhiếp cả 21 Độ Mẫu. Bạch Độ Mẫu là thức thứ 9 tức bạch tịnh thức, toàn thể hư không trong vũ trụ là thân Bạch Độ Mẫu, trong Mật Tông khi tu trì pháp Bạch Độ Mẫu phải quán tưởng trong hư không có một vị thân thể lớn ngang với hư không. Muốn tu trì pháp của 21 vị Độ Mẫu đầu tiên phải tu trì Bạch Độ Mẫu, là không đại của pháp thân sau đó sẽ tu trì Cứu địa tai Độ Mẫu đại biểu địa đại của pháp thân, tức toàn thể đại địa đều là thân ngài. Kế là Cứu Thủy Tai Độ Mẫu đại biểu thủy đại của pháp thân, tức toàn thể nước trong vũ trụ là thân ngài. Kế là Cứu Hỏa Tai Độ Mẫu, Cứu Phong Tai Độ Mẫu. Lục Độ Mẫu kiêm nhiếp 21 Độ mẫu, còn gọi là Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát. Chúng ta đã biết vật chất được cấu tạo từ những hạt nguyên tử cực vi không ngừng chuyển động, chúng chính là nguồn năng lượng của thế giới vật chất này, thuộc về thân thể của Ngũ Đại Hư Không Tạng hoặc gọi là ngũ đại của Pháp thân. Thế giới chúng ta đang sinh sống chính là đang sống trong pháp thân Ngũ Đại Hư Không Tạng vậy. Vì thế tu trì pháp Lục Độ Mẫu có thể điều khiển nguyên tử lực của thế giới vật chất.

Nguồn: Sưu Tầm

CỬA HÀNG PHÁP KHÍ VÀ TÔN TƯỢNG NGỌC KIM CANG

 Cửa Hàng Phát Hành Kinh Sách Phật Giáo. Chuyên cung cấp các mặt hàng văn hoá phẩm phật giáo

- Pháp khí - Tượng Mật Tông- Chuông chày

- Vật Dụng Tu Sĩ, tràng phan, lọng, chuỗi hạt, chuông mõ....

- ĐỊA CHỈ :  34 Đường Số 1, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, HCM
- H/P: 0909.768.112 (Nguyên Thạch)- 0989.6122.12 
Web: www.canlaco24h.com

Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0