Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

11/03/2015, 11:21:15 AM
Phật Nói Kinh Chặt Đứt Bệnh Ôn Dịch

Bấy giờ Đức Phật ngự trong thành Vương Xá cùng với các Đại Chúng đến dự hội.

Chi tiết

11/03/2015, 11:16:29 AM
Kinh Rất Hiếm Có

Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Phật ngự trong núi Thứu Phong (Gṛdhrakuṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Bật Sô gồm 1250 người đến dự, với vô lượng Bồ Tát, các hàng Trời, Người.

Chi tiết

11/03/2015, 10:50:16 AM
Mã Minh Bồ Tát

Mã Minh Bồ Tát Thành Tựu Tất Địa Niệm Tụng

Chi tiết

11/03/2015, 10:37:41 AM
Nghi Thức Phóng Sanh

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát

Chi tiết

11/03/2015, 10:27:09 AM
Thần Chú Kỳ Bà (JĪVAKA)

Con xin tỏ lòng thành kính đến bậc đại học giả, đại trí giả. Cần xin Ngài cho con được an vui và thoát khỏi bệnh tật.

Chi tiết

Total: 33
Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0