Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

11/03/2015, 05:05:44 PM
Tuyết Sơn Ngũ Trường Thọ Nữ

Tuyết Sơn Ngũ Trường Thọ Nữ nguyên là các vị Sơn Thần mà dân gian Tây Tạng đã phụng thờ. Lại xưng là Cát Tường Trường Thọ Ngũ Thần Nữ, Thần Miễn Trường Thọ Ngũ Tỷ Muội hoặc Cụ Tường Không Hành Mẫu Ngũ Tỷ Muội, Trường Thọ Ngũ Tỷ Muội, Trường Thọ Ngũ Tiên Nữ. Các vị ấy tên là: Tường Thọ Tiên Nữ, Thúy Nhan Tiên Nữ, Trinh Tuệ Tiên Nữ, Thí Nhân Tiên Nữ, Quan Vịnh Tiên Nữ….

Chi tiết

11/03/2015, 04:52:45 PM
Bất Không Quyển Sách Quán Âm Tâm Chú

Bất Không Quyến Sách Quán Âm (Amogha-pāśa Avalokiteśvara) lại xưng là Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Quảng Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Tất Địa Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Quyến Sách Bồ Tát… Mật Hiệu là Đẳng Dẫn Kim Cương (Samāhita-vajra), dùng sợi dây Bất Không làm tên gọi, là tượng trưng cho Quán Thế Âm Bồ Tát dùng sợi dây Đại Từ Bi cứu độ, hóa đạo chúng sinh. Tâm Nguyện ấy là ý chẳng bị rơi vào Không (Śūnya:trống rỗng)

Chi tiết

11/03/2015, 03:23:37 PM
Long Vương

Rồng, tiếng Phạn Nāga (dịch âm là Na Già, Nẵng Nga) là dạng Thần Cách Hóa của loài rắn (Sarpa). Trong Thần Thoại Ấn Độ thì Rồng là loại Bán Thần mặt người đuôi rắn, có một ngàn chủng tộc do vợ của Ca Diệp Ba (Kāśyapa) là Ca Đầu (Kadru) sinh ra, sống ở dưới đất, hoặc sống trong cung Rồng (Pātāla) dưới mặt đất.

Chi tiết

11/03/2015, 11:33:07 AM
Niệm Phật Tam Muội

Đức Thích Tôn (Thích Ca Mâu Ni) trụ trì ở Thế Giới Sa Bà (Sahā-lokadhātu). Đức Thế Tôn Lô Xá Na (Locana) trụ trì ở Thế Giới Hoa Tạng (Kusuma-garbha).

Chi tiết

11/03/2015, 11:27:06 AM
Danh Hiệu 28 Dạ Xoa Đại Quân Vương

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Ông nên thọ trì tên của 28 vị Dạ Xoa Đại Quân Vương thủ hộ 10 phương quốc thổ”

Chi tiết

Total: 33
Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0